Opłaty

WPISOWE: 500 zł
Bezzwrotna, jednorazowa opłata przy zapisaniu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca.

CZESNE: wynosi 620 zł / za dziecko miesięcznie
Na podstawie umowy, opłata jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
Opłata obejmuje wszystkie zajęcia odbywające się w godzinach przedszkola (6:30-17:30).

STAWKA ŻYWIENIOWA:
dzienna na dziecko wynosi 8.50 zł