Rekrutacja

Pobierz kartę zgłoszeniową klikając w ikonę, a następnie uzupełnij i prześlij dokument na adres: biuro@minilatki.pl

  • Rekrutacja do przedszkola odbywa się przez cały rok.

  • Liczy się kolejność zgłoszeń.

  • Pierwszeństwo mają rodzeństwa.