Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole współpracuje z kilkoma zewnętrznymi szkołami (zajęcia prowadzone są na miejscu), dzięki którym dzieci mają możliwość nauki m. in. gry w szachy, tańca i gry na instrumentach muzycznych. Ponadto parokrotnie w roku organizujemy Minilatkowy Teatrzyk, w którym dzieci mogą zaprezentować nabyte umiejętności aktorskie i recytatorskie.

Zajęcia dodatkowe są obowiązkowe dla wszystkich dzieci.

  • zajęcia z rytmiki – 2 razy w tygodniu

  • zajęcia taneczne – 2 razy w tygodniu

  • szachy – 2 razy w tygodniu

  • zajęcia sportowe z Tygryskiem – jeden raz w tygodniu

  • język angielski – codziennie